SQL Select Kullanımı
-

SQL'de Select ifadesi veritabanında bulunan tablo üzerindeki bütün alanlardan veri çeker.

Bütün alanlardan veri çekeceksek select ifadesinden sonra * "yıldız" işareti konulur ve alanların hepsinden veri çekilir.

Select * from Depo
Çıktısı:

ID DepoAdi DepoTanim
1 Ham Madde Ham madde deposu
2 Yedek Parça Yedek parça deposu
3 Arızalıı Ürün Arızalı ürün deposu
4 Kargo Kargo Bekleyen ürünler

Yukarıdaki örnekte * "yıldız" ifadesini kullanarak depo tablosu'nda bulunan bütün verileri getiriyor.
bazı alanlardan veri çekeceksek Select ifadesinden sonra * "yıldız" yerine alanları virgül ile ayırarak yazıp sadece belirttiğimiz alanlardaki verileri getirir
Select DepoAdi, DepoTanim From Depo
Çıktısı:
DepoAdi DepoTanim
Ham Madde Ham madde deposu
Yedek Parça Yedek parça deposu
Arızalıı Ürün Arızalı ürün deposu
Kargo Kargo Bekleyen ürünler

bu örnekte ise Depo tablosu'nda bulunan DepoAdi ve DepoTanimi adındaki alanlarıdaki verileri getiriyor ve diğer diğer alanlardaki verileri getirmiyor.