SQL CREATE TABLE Kullanımı
-

CREATE TABLE ifadesi mevcut veritabanına yeni bir tablo oluşturur. Bu işlem için yeni tablomuzu oluşturacağımız veritabanını belirtmemiz lazım.
CREATE TABLE kullanımı :
CREATE TABLE TabloAdi
AlanAdi1 VeriTipi(boyut),
AlanAdi2 VeriTipi(boyut),
AlanAdi3 VeriTipi(boyut),
AlanAdi4 VeriTipi(Boyut),
AlanAdi5 VeriTipi(boyut)

AlanAdi : tablodaki verinin kayıt edeceği alan adını belirler.
VeriTipi : ilgili alanın veri tipinin ne olacağını belirtir (int,nvarchar,char,datetime ...)
Boyut : ilgili alanın maksimum boyutunu belirler.
veri tipleri ilgili pek yakında yazacağım.
Örnek bir tablo oluşturup çıktısını alacağız :
CREATE TABLE Ogrenci
(
ID int identity(1,1) primary key,
Adi nvarchar(100) not null,
Numarasi int not null,
KayitTarihi datetime not null,
Sehir nvarchar(50) not null,
Adres nvarchar(250) not null,
Bolumu nvarchar(100) not null,
Telefon char(13) null
)


Yukarıdaki örnek kodumuzda ID adında sayısal olan alan da identity(1,1) kullanarak yapılan her kayıtta son kaydın dan +1 ekleyerek bir sonraki ID belirtiyor primary key ise identity gibi alanı eşsiz bir değer yapmaya yarıyor her tebloda sadece bir tane primary key özelliği bulunması. primary key ve identity hakkında detaylı makale yazacağım.
nvarchar(sayı) en fazla barındıracağı karekter sayısı datetime ise tarih ve saat formatını şeklinde tutar başka veri tipini kabül etmez. not null ise boş geçilemez null ise boş geçile bilir anlamına geliyor yani not null belirttiğimiz alanlara veri girilmesi zorunludur null değer verdiğimiz alanlarda veri girilmesede kayıt yapar.

çıktısına bakalım :

ID Adi Numarasi KayitTarihi Sehir Adres Bolumu Telefon