SQL Select Kullanımı
- Ahmet Burak İYİBÜKÜCÜ

SQL'de Select ifadesi veritabanında bulunan tablo üzerindeki bütün alanlardan veri çeker.

Bütün alanlardan veri çekeceksek select ifadesinden sonra * "yıldız" işareti konulur ve alanların hepsinden veri çekilir.

Devamı →